Obec Mochov
MOCHOV

Obec Mochov

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 - nejrychlejší způsob úhrady je přímo převodem na účet obce č. 6026201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. V záložce "Poplatky" jsou k dispozici informace k poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2021.

Desatero ke koronaviru

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Mochov

Sokolovská 92

250 87 Mochov

Kontaktní spojení:

Telefon: 326 992 457

Mobilní telefon: 602 266 089

e-mail: obecmochov@c-mail.cz 

Obecní úřad

Vláda ČR svým usnesením v rámci krizových opatření, uložila všem orgánům veřejné moci, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající mj. v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s "adresáty veřejné správy" na nezbytně nutnou úroveň. Dále bylo uloženo omezit rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni. Usnesení vlády je platné do 22. ledna 2021 do 23:59 hod. Na základě tohoto usnesení jsou úřední hodiny stanoveny takto:

Pondělí 12.00 hod. - 17.00 hod. 

Středa     7.00 hod. - 12.00 hod.

Zaměstnanci úřadu mají samozřejmě klasickou pracovní dobu a nadále vykonávají svoji činnost.