Obec Mochov
MOCHOV

Kontakt


Obecní úřad Mochov
Sokolovská 92, 250 87 Mochov

Tel./Fax: 326 992 457
mobilní telefon: 602 266 089
e-mail: obecmochov@c-mail.cz

ID datové schránky: gqcbsh6

Vláda ČR svým usnesením v rámci krizových opatření, uložila všem orgánům veřejné moci, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající mj. v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s "adresáty veřejné správy" na nezbytně nutnou úroveň. Dále bylo uloženo omezit rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni. Usnesení vlády je platné do 14. února 2021 do 23:59 hod. Na základě tohoto usnesení jsou úřední hodiny stanoveny takto:

Pondělí 12.00 hod. - 17.00 hod. 

Středa     7.00 hod. - 12.00 hod.

Zaměstnanci úřadu mají samozřejmě klasickou pracovní dobu a nadále vykonávají svoji činnost.

Úřední hodiny

Pro veřejnost:
pondělí a středa  8.00 - 11.00 hod.    12.00 - 17.00 hod.
Pokladna, Ověřování, Czech POINT:
pondělí a středa  8.00 - 11.00 hod.    12.00 - 16.30 hod.
Přihlašování k trvalému pobytu:
pondělí a středa  8.00 - 11.00 hod.    12.00 - 16.30 hod.