Obec Mochov
MOCHOV

Veřejná knihovna


Zřizovatelem Obecní Knihovny v Mochově je Obec Mochov. Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se. Podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je knihovna zaevidována MK ČR pod evidenčním číslem: 1016.

Obecní knihovna Mochov je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.

První zmínka o založení knihovny je uvedena v kronice Městyse Mochova již v roce 1910. Při spolku národně sociálně vzdělávacím "Palacký", byla zřízena knihovna menšího rozsahu. Další zmínky ohledně knihovny jsou z roku 1920, 1945 a 1948. Od roku 1953 do roku 1977, byl knihovníkem pan B. Fereš, který byl zároveň i kronikářem. Od roku 1977 až dosud vede knihovnu paní Květa Vokounová.

Do září roku 1998 byla knihovna umístěna v ulici Sokolovské č.p. 92 v budově obecního úřadu Mochov. Poté byla knihovna zařízena v jedné třídě místní Základní školy v ulici Na Dolejšku 287. V roce 2012 byla knihovna přemístěna do upravených prostor po zrušené zubní ordinaci v ulici Na Dolejšku. Prostředí je velmi pěkné-suché, teplé a prostorné.

Knižní fond se skládá z knih krásná a naučná literatura dle katalogizace-rozdělení je na literaturu pro dospělé, děti a mládež. Knižních svazků je 4650 ks-toto číslo je pohyblivé. Nejprve jsme dostávaly výměnné soubory nových knížek ze střediskové knihovny Čelákovice poté z Říčan. Od ledna 2006 je naší pověřenou knihovnou - Knihovna města Mladá Boleslav.

Počet čtenářů se pohybuje od 150 do 180. Z toho děti do 15ti let průměrně 50.

Knižní fond obsahuje klasické romány českých a cizích spisovatelů dále naučnou literaturu, cestopisy, encyklopedie, různé slovníky, knihy o zahradě apod. Dále je zde velký výběr časopisů např. Praktická žena, Domov, Květy, Receptář, dětský Čtyřlístek.

Každá věková kategorie si najde své zájmové čtení.

Díky obecnímu úřadu Mochov je knižní fond doplňován novými knihami.

Na Vaši návštěvu se každou středu od 15.00 - 19.00 těší Květa Vokounová - knihovnice Obecní knihovny Mochov


 

Adresa:

Obecní knihovna Mochov
Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov
Knihovnice: Květa Vokounová


Dokumenty:

Fotogalerie:
 • Fotografie knihovny v nových prostorách zde.
Ceník:
Registrační poplatek:
 • Dospělí 20,- Kč
 • Děti,studenti,důchodci 10,- Kč  

Poplatky z prodlení:
 • Dospělí 
  • 1.upomínka 2,- Kč
  • 2.upomínka 4,- Kč
  • 3.upomínka 10,- Kč 
    
 • Děti (za 1 svazek)
  • 1.upomínka 1,- Kč
  • 2.upomínka 3,- Kč
  • 3.upomínka 5,- Kč  

Náhrada dokumentu:

viz Knihovní řád Čl.6 - ztráty a náhrady 


Poplatek za knihovnické zpracování ztracené knihy
 • 25,- Kč za 1 svazek