Obec Mochov
MOCHOV

Historie obce


Existence obce je připomínána od roku 1360. Archeologické vykopávky potvrdily osídlení této kostel - obec Mochovlokality již od starší doby bronzové, což vyplynulo hlavně z nálezu keramiky kultury únětické (název podle naleziště Únětice u Prahy) a objevení pohřebiště z období stěhování národů (5.-6.století n.l.). V letech 1360 až 1377 patřil Mochov pražskému občanovi Petrovi Nymburskému. Jeho syn, Pešek Nymburský, nechal ve druhé polovině 14. století postavit na místě původní kaple (zmiňována již roku 1252, kdy ji král Václav daroval Kanovnictví na Vyšehradě) gotický kostel sv.Bartoloměje, o jehož významu se zmíníme později. V letech 1437 – 1611 patřil Mochov pod panství Přerovské. Právě na počátku 17. století jej císař Rudolf II. prodal Magdaleně Trčkové, která ho připojila k panství Kounickému, v kraji Kouřimském, v jehož majetku setrval až do roku 1848, kdy byla zrušena robota. První školu v obci zřídila v roce 1762 vévodkyně Marie Terezie Savojská.

Od roku 1928 je na náměstí postaven pomník Mistra Jana Husa od výtvarníka Josefa Škody. Součástí tohoto pomníku je pamětní deska vzpomínající padlé obou světových válek.

Obec používá starobylého znaku Petra Nymburského, jehož potomci přijali přízvisko Mochovští z Mochova. Znak tvoří modrý štít, na němž je doprava nakloněný gotický trojúhelníkový stříbrný štít s oddělenou zelenou patou, ze které vyrůstá modrá orlice se zlatým zobákem a červeným jazykem.

Dominantu obce tvoří výše uváděný gotický kostel sv.Bartoloměje, který je již od roku 1352 zmiňován jako kostel farní. Architektonicky kostel kopíruje sakrální stavby klasického gotického období – hlavní obdélníková loď s rovným stropem, na jižním boku nízká zvonice s jehlanovitou střechou, presbytář o půdorysu obdélníkové lodi uzavřený třemi stranami pravidelného osmiúhelníka. K severnímu boku presbytáře přiléhá gotická kaplička, která na počátku 20.století sloužila jako sakristie, tedy zvláštní prostor k úschově bohoslužebných knih, rouch apod. Vchod do kapličky tvoří hrotitý portál, v jehož tympanonu se nachází šikmo postavený štít se znakem mochovských vladyků: orlice v kruhovém rámci a mimo tento rámec ležící přílbice s přikrývadly (podrobnější popis znaku – viz.výše). Hlavní oltář pochází z roku 1695 a jeho čelní stěna (antependium) je zdobena vyřezávanými ornamenty. Kazatelna je vyvedená hrubě tesanou rokokovou ornamentikou. Boční oltáře zdobí rovněž antependia, tentokráte malovaná, na jednom je vyobrazena stigmatizace sv.Františka a na druhém Marie Magdalena. V kobce pod věží se nachází jemně tesaný náhrobní kámen z pískovce staršího sládka přerovského pivovaru, Václava Přerosta Klatovského, z roku 1603.

Z hlediska dopravní obslužnosti je Mochov nejlépe dosažitelný autobusem na trase Praha – Poděbrady nebo Čelákovice – Český Brod. Do budoucna obec plánuje dokončení inženýrských sítí, plynofikováno je asi 95 % obce, vodovod má 90%, kanalizace 99%. V obci je zřízena malotřídka pro 1. - 5. postupný ročník s kapacitou 70 žáků a mateřská škola s kapacitou 50 dětí. 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pošembeří

Pošembeří

Czechpoint

czechpoint

Rizika a nebezpečí

Kalendář