Obec Mochov
MOCHOV

Zákaz používání zábavní pyrotechniky na celém území obce Mochov

zákaz

Zákaz používání zábavní pyrotechniky na celém území obce Mochov

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY NA CELÉM ÚZEMÍ OBCE MOCHOV

Zákaz neplatí 31. prosince v době od 20.00 hodin do 24.00 hodin a 1. ledna v době od 00.00 hodin do 02.00 hodin.

V rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku schválilo zastupitelstvo obce Mochov na svém zasedání konaném dne 25. 4. 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky v obci Mochov.

Cílem vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku na celém území obce a zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.

zákaz

Datum vložení: 27. 12. 2022 9:21
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2022 9:29
Autor: Pavlína Justová, OÚ Mochov