Obec Mochov
MOCHOV

Upozornění a informace pro poplatníky - uplatnění osvobození od daně z pozemků

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Upozornění a informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022.

Pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány jako skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky pro osvobození pozemků podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí a poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022 uplatnit nárok na jejich osvobození.

Zdroj: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Datum vložení: 15. 9. 2021 8:25
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2021 9:53
Autor: Pavlína Justová, OÚ Mochov