Obec Mochov
MOCHOV

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru

proběhne v sobotu 29. 04. 2023 od 10:50 hod. do 11:20 hod.

Sobota 29. 04. 2023 od 10:50 hod. do 11:20 hod., separační dvůr, Sokolovská 37

Leták MSNO

Odpady, které budou přebírány:

  • nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky atd.
  • elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče – jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní
  • pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce atd.) – nejedná se o nebezpečný odpad!

Stavební odpad s obsahem azbestu (eternit) nebude přebírán!

Organizovaný mobilní svoz je určen pro ekologickou likvidaci odpadů vzniklých běžnou produkcí občanů, tzn., že by se při svozu neměly objevovat sudy plné olejů a jiných látek, větší množství chemikálií atd. Pokud nastanou takovéto případy, budeme nuceni svoz těchto odpadů odmítnout a budete si muset domluvit individuální svoz, neboť pak nejsme schopni pobrat odpady ze všech plánovaných obcí dané trasy a ani zajistit přepravu odpadů dle platné legislativy. Dále žádáme, aby chemické látky a pohonné hmoty byly uskladněny v odpovídajících obalech (např. benzín nebyl v PET lahvích), abychom je mohli přepravovat v souladu s předpisy.

Prosíme o dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.

Zdroj: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Datum vložení: 3. 4. 2023 12:50
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2023 13:10
Autor: Pavlína Justová, OÚ Mochov