Obec Mochov
MOCHOV

Informace o novinkách v oblasti podávání žádostí o vyjádření - 1. SčV, a.s

Informace o novinkách v oblasti podávání žádostí o vyjádření - 1. SčV, a.s

Společnost 1. SčV, a.s. chce neustále zlepšovat své služby, a proto vytvořila pro žadatele o poskytnutí vyjádření webový portál, který umožní pomocí elektronického formuláře zadávat žádosti o vyjádření a výrazně tak zvýší efektivitu vyřízení žádostí pomocí automatizace.

Z důvodu přechodu systému vyjadřování do zmíněné webové aplikace, bychom Vás rádi informovali, že od 1.6.2023 neumožní naše společnost žadatelům o poskytnutí vyjádření podat žádost jiným způsobem nežli prostřednictvím interaktivního elektronického formuláře Žádost o vyjádření“. Podání elektronické žádosti zasláním na “info@1scv.cz” a rovněž podání žádosti v tzv. papírové podobě nebude již nově umožněno.

Vyjadřovací portál je žadatelům k dispozici na webových stránkách společnosti v sekci Služby › Vyjadřovací činnost (přímý odkaz zde). 

Jak nově podat žádost:

1. Žadatel musí nejprve podat žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení. Tento typ vyjádření je zpracován automatickým systémem a žadateli je výstup žádosti zasílán téměř okamžitě. Bez vyjádření k existenci zařízení nelze podat ostatní typy žádostí. Informace k vyplnění interaktivního elektronického formuláře jsou uvedeny níže.

2. V případě, že dojde ke styku s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti 1. SčV, a.s., lze dle stavebního záměru dále pokračovat k jednotlivým typům žádostí. Tyto následné žádosti jsou k dispozici na vyjadřovacím portálu a pro usnadnění jsou rovněž odkazy na ně uvedeny v závěru již poskytnutého vyjádření. Benefitem odkazů v obdrženém vyjádření je, že skrze ně je žadatel přesměrován do již předvyplněného formuláře dle dat vyplněných v předchozí žádosti.   

3. Zpracované vyjádření je žadateli následně zasláno na e-mail uvedený v žádosti, a to jako odkaz, na kterém je dané vyjádření ke stažení.

Jak vyplnit interaktivní elektronický formulář:

1. Vyplnit kontaktní údaje o žadateli.

2. Vyplnit údaje pro lokalizaci zájmového území v mapě.

3. Vybrat typ žádosti a následně vyplnit veškeré doplňující informace. Zde je důležité upozornit, že z těchto doplněných dat se následně automaticky generuje krycí list vyjádření a je tedy nutné, aby žadatel zadával všechny údaje správně.

4. Vymezit zájmové území v mapě. 

5. Potvrdit správnost vyplněných údajů a uvést pro kontrolu e-mailovou adresu, na kterou bude zpracované vyjádření zasláno.

6. Odeslat žádost. Po odeslání žádosti bude žadateli na zadanou e-mailovou adresu zaslán e-mail o vytvořené žádosti. Teprve po potvrzení tohoto e-mailu bude žádost doručena ke zpracování technickým pracovníkům.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností jsme Vám k dispozici na e-mailu:  info@1scv.cz či telefonu: +420 323 603 731.  

Věříme, že nově vzniklá služba umožní zjednodušit komunikaci mezi žadatelem a referentem a zkrátí dobu poskytnutí žádaného vyjádření. 

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Datum vložení: 21. 6. 2023 14:10
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2023 14:31
Autor: Pavlína Justová, OÚ Mochov