Obec Mochov
MOCHOV

Informace Ministerstva vnitra - odstávka systému

občanské průkazy a cestovní doklady

!!! Informace Ministerstva vnitra - odstávka systému !!!

LETÁK - Informace o odstávce (občanské průkazy)

LETÁK - Informace o odstávce (cestovní doklady)

Odstávka systému, ke které dojde v souvislosti s přijetím nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který nahradí stávající zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a v souvislosti s novelou zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, které nabývají účinnosti (kromě výjimek v nich uvedených) dne 2. srpna 2021, bude mít následující dopady:

Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona č. 269/2021 Sb., může občan podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona č. 269/2021 Sb., a cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o cestovních dokladech nelze převzít u orgánu příslušného k jeho předání od 30. července 2021 do 1. srpna 2021.

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc u orgánu příslušného k jeho vydání. Během výše zmíněného termínu nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o cestovních dokladech.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR 

Datum vložení: 22. 7. 2021 10:14
Datum poslední aktualizace: 22. 7. 2021 10:20
Autor: Pavlína Justová, OÚ Mochov